Three Poems by Ada Aharoni

via Prof. ADA AHARONI

מודעות פרסומת

אנתולוגית איפלק לשלום ואנטי טרור 2017 פורסמה וניתנת להורדה חופשית

פרופ' עדה אהרוני

IFLAC_Antology_Cover.png

איפלק – הפורום הבינלאומי לתרבות השלום פרסם את האנתולוגיה השנתית לשלום ואנטי טרור. ניתן להוריד ולקרוא את האנתולוגיה כאן:

אנתולוגיה איפלק 2017

View original post

האנתולוגית החשובה והמרתקת מאת "איפלק: הפורום לתרבות וספרות השלום" –   על הנושאים הכה אקטוליים: אנטי-טרור ושלום (2017) פורסמה וניתנת להורדה חופשית.אנא הפיצו אותה לכל הגורמים ולכל חבריכם, לבניית תרבות שלום במקום תרבות אלימה וטרור.  בתודה ובברכת שלום, צוות איפלק

מקור: אנתולוגית איפלק לשלום ואנטי טרור 2017 פורסמה וניתנת להורדה חופשית